rádiostanice slovensko

Vytvoril team COOPEX-RADIO a.s.
COOPEX-RADIO a.s.
COOPEX-RADIO a.s.
Pod Gaštanmi 6
821 07 Bratislava
SLOVENSKO
coopexradio@radiostanice.sk

Stanislav Stanko
+421 903 708 761
stanko@radiostanice.sk

Ivan Surán
+421 903 282 438
suran@radiostanice.sk
rádiostanice slovensko