majáky slovensko

Vytvoril team COOPEX-RADIO a.s.
COOPEX-RADIO a.s.
COOPEX-RADIO a.s.
Pod Gaštanmi 6
821 07 Bratislava
SLOVENSKO
coopexradio@radiostanice.sk

Stanislav Stanko
+421 903 708 761
stanko@radiostanice.sk

Ivan Surán
+421 903 282 438
suran@radiostanice.sk
Realizovali sme rádiové siete pre Mestské Polície
SENEC
  NITRA
   ZOHOR
    MALACKY
      SKALICA
        SENICA
         TOPOLČANY
                      a iné ...


Bezpečnostné služby 
RAVI Bratislava    CORADO Nitra a iné ...
Realizovali sme rádiové siete aj pre :


Realizovali sme rádiové siete pre Národnú Banku Slovenska
s expozitúrami po celom Slovensku
Realizovali sme rádiové siete pre SLOVNAFT a.s.
Realizovali sme rádiové siete pre EUSTREAM

Taxislužby v Bratislave a Trnave
Dobrovolné Hasičské útvary a záchranné dopravné zložky
Kameňolom v Rohožníku CRH
      
majáky slovensko